Openbare ruimte wijk Witte Brug

Woonwijk Witte Brug in Hulst is bijna compleet. Ook de laatste woningen zijn bijna klaar. Wat nu nog moet gebeuren, is het in orde maken van de openbare ruimte. De gemeente gaat dat karwei in het najaar van 2021 uitvoeren.

Faillissement
Woonwijk Witte Brug is gebouwd door Bouwbedrijf Sprangers. De gemeente had met dit bedrijf een overeenkomst. De inrichting van de openbare ruimte (straten, plantsoenen, etc.) maakte onderdeel uit van deze overeenkomst. Medio 2020 ging het bouwbedrijf helaas failliet. Wat was afgesproken werd om die reden niet helemaal uitgevoerd. Een aantal woningen moet nog worden afgebouwd. En ook de openbare ruimte is nog niet in orde. Voor de woningen is een oplossing gevonden. Die worden afgebouwd dankzij het garantiefonds. Naar verwachting zijn deze laatste woningen in het voorjaar 2021 klaar. Voor de werken die nog in de openbare ruimte moeten gebeuren, is geen oplossing. Dit karwei komt nu helaas op het bordje van de gemeente Hulst te liggen.

Openbare ruimte
De werken in de openbare ruimte gaan we nu als gemeente uitvoeren. De wegen in de wijk zijn nog tijdelijke wegen. Deze moeten nog netjes worden aangelegd. Ook de trottoirs, parkeervakken, openbare verlichting en plantsoenen moeten nog worden aangepakt. Daarnaast vraagt de aansluiting van de woonwijk op de Grote Kreekweg nog de aandacht. Die moet verkeersveiliger worden.
De openbare ruimte wordt afgebouwd volgens de oorspronkelijke plannen van Sprangers. Die zijn immers met iedereen afgestemd en gecommuniceerd. Deze waren ook door ons goedgekeurd.
Het geld dat nodig is voor de aanleg van de wegen, trottoirs, etc. is onlangs beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.

Planning
De komende maanden wordt het werk voorbereid. De planning is om in september 2021 te starten met de uitvoering van het werk. Het streven is het werk voor het eind van het jaar klaar te hebben.