Ophoging Westelijke Perkpolder gestart

De ophoging van de westelijke Perkpolder is deze week gestart. In opdracht van gemeente Hulst controleert ABO-Milieuconsult de aangeleverde partijen zand op verontreiniging. Hiervoor is een monitoringsplan opgesteld. U vindt dit plan op onze website.
In dit plan is aangegeven op welke parameters we het zand laten onderzoeken en hoe we omgaan met de toetsing van de analyseresultaten.

Rapportage van analyseresultaten
We publiceren de rapporten met analyseresultaten van het zand steeds op bovengenoemde webpagina. De eerste monstername is gepland op donderdag 11 augustus. De rapportage verwachten we op 16 augustus.

Waterzande
Naast het voormalige veerplein in Perkpolder realiseert ontwikkelaar Waterzande een stranddorp met ongeveer 200-250 woningen. Ter voorbereiding daarvan verhoogt Waterzande een klein deel van de westelijke Perkpolder. In totaal is een ophoging voorzien met 1,5 miljoen m3 zand. Dit zand wordt per schip aangevoerd via de haven van Perkpolder, waar vroeger het veer naar ‘de overkant’ aanmeerde. In totaal neemt de aanvoer van zand een jaar in beslag.

Dit gemeentelijk monitoringsplan staat los van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 27 juli 2022. De monitoring zoals bedoeld in de uitspraak van de rechter voert Waterzande uit.


Meer informatie over het toekomstige stranddorp vindt u op https://www.waterzande.com/