Opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen & referendum

Vandaag - woensdag 21 maart 2018 - zijn het gemeenteraadsverkiezingen en vindt er een referendum plaats.De opkomst wordt tussentijds een paar keer gemeten.

Gemeenteraadsverkiezingen
Om 16.30 uur waren 7.831 stemmen uitgebracht. Dat betekent dat 34,4% van de kiesgerechtigden had gestemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2014 was het opkomstpercentage om 16.30 uur: 36,02%.

Referendum
Om 16.30 uur waren 6.770 stemmen uitgebracht. Dat betekent dat 33,8% van de kiesgerechtigden had gestemd. Bij het referendum dat in 2016 werd gehouden, was het opkomstpercentage om 16.30 uur: 16,63%.
Omdat het referendum dit keer tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt, was op voorhand de verwachting dat de opkomst hoger zal zijn dan in 2016.