Opkomst & uitslag verkiezing Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 vonden de Europese verkiezingen plaats in Nederland. Bij deze verkiezingen konden de burgers van de Europese Unie hun stem uitbrengen op wie hen in het Europees Parlement zal vertegenwoordigen. Europarlementariërs worden gekozen voor een termijn van vijf jaar.

Om 21.00 uur sloten alle vijftien stembureaus in de gemeente Hulst hun deuren. Op dat moment had circa 37% van de kiesgerechtigden zijn/haar stem uitgebracht. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2014 was dat 35,75%.

De stemmen worden vervolgens per stembureau geteld, waarna de resultaten naar het stadhuis worden gebracht.

De Nederlandse overheid houdt zich aan de regels van de Europese Commissie voor het bekendmaken van de verkiezingsuitslag. De (voorlopige) uitslagen mogen niet eerder bekend worden gemaakt dan dat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. Dat betekent dat de uitslag niet eerder dan zondagavond 26 mei 2019 – om 23.00 uur – bekend wordt gemaakt.
Vanaf dat moment kunt u de uitslag van de verkiezingen in de gemeente Hulst op onze website vinden.