Opnieuw extra aandacht voor AED's in Gemeente Hulst

Kennis van reanimatie en beschikbaarheid van AED’s is heel belangrijk. Dat vinden zowel het gemeentebestuur van Hulst als de EHBO-verenigingen in de gemeente. Daarom gaan we dit samen nog eens extra aandacht geven.

Beschikbaarheid AED’S
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een apparaat dat wordt gebruikt om mensen met een hartstilstand te reanimeren. Een AED geeft elektrische stroomschokken die het hartritme kunnen herstellen. Hoe sneller een AED kan worden ingezet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans.
Het beschikbare aantal - maar zeker ook de spreiding - van deze draagbare apparaten in de gemeente Hulst is een speerpunt. Dat aantal moet omhoog en de spreiding er van - over het grondgebied van de gemeente - moet beter. Verder is ook het beheer van deze apparaten iets dat aandacht vraagt en gaat krijgen.

AED cursus
Het beschikbaar hebben van een AED is belangrijk, maar we moeten ook mensen hebben die weten hoe ze er mee moeten omgaan. In 2015 organiseerde de gemeente Hulst - in samenwerking met de EHBO-verenigingen uit de gemeente - een AED-cursus. Dat was een groot succes. Er namen zo’n 200 inwoners deel aan deze voor hen gratis cursus. Deze cursussen werden georganiseerd door de EHBO-verenigingen. Zo’n gratis cursus staat nu opnieuw te gebeuren.

De EHBO-verenigingen en de gemeente Hulst gaan de komende tijd samen aan de slag met het bovengenoemde.