Opnieuw extra stimulans voor kunst & cultuur

Voor creatievelingen die een leuke culturele activiteit willen organiseren, is er goed nieuws. Ook in 2022 is er weer de regeling Kunst & Cultuur – juist nu! Een bijdrage aanvragen kan tot 1 september 2022.

Cultuur tot stilstand
Het culturele leven is door de coronacrisis voor een groot gedeelte tot stilstand gekomen. Iedereen die met kunst & cultuur bezig is, weet hoeveel dit bijdraagt aan de samenhorigheid in een stad, dorp of buurt. Daarom besloot het gemeentebestuur ook in 2022 een extra stimulans te geven op het gebied van kunst & cultuur.

Aanmoediging
De gemeente Hulst wil creatievelingen aanmoedigen om culturele activiteiten te organiseren. Deze moeten uiteraard passen binnen de geldende coronaregels. Kunstenaars of leden van een culturele stichting of vereniging uit de gemeente Hulst kunnen een subsidie aanvraag doen en hun plan uitleggen. Daarbij wordt extra aandacht gevraagd voor het beoogde publiek. Zo houden we het motto ‘In Hulst doet iedereen mee’ hoog.

Vorig jaar
In 2021 ontvingen we zo’n vijftien ideeën. Projecten die een bijdrage kregen, waren onder andere een kunstroute op de stadswal (Wal-Art), een poëtische fietstocht, buitenoptredens onder balkons voor ouderen in de buurt (door Stichting Hulst voor Elkaar) en sportieve schilderingen.

Spelregels
- Het is corona-proof en vindt in 2022 plaats;
- Het is niet commercieel van aard;
- Het vraagt een bijdrage van de gemeente tot 2.500 euro;
- Kan inzichtelijk gemaakt worden in een begroting;
- U moet in gemeente Hulst woonachtig zijn of de vereniging/stichting is in de gemeente Hulst gevestigd;
- Het draagt bij aan het motto ‘In Hulst doet iedereen mee’ en richt zich bij voorkeur op kwetsbare groepen zoals minima, ouderen/jongeren, mensen met een beperking, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond;
- Tot 1.000 euro kan worden aangevraagd via Digi-D; boven de 1.000 euro is E-herkenning nodig.

Interesse?
Bij twijfel of iets mogelijk is, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan op telefoonnummer 14 0114 of via info@gemeentehulst.nl - met als onderwerp ‘kunst & cultuur, juist nu’.