Pelgrimstas uitgereikt

Op woensdag 20 november 2019 reikte burgemeester Jan-Frans Mulder een pelgrimstas uit aan de heer George Verwilligen uit Hulst.

De Pelgrimstas is een pluim voor diegenen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor onze gemeenschap. De symboliek van de Pelgrimstas schuilt in de volgende gedachte: de persoon waar het om gaat heeft een tas vol goede ideeën aangedragen of een tas vol goede daden verricht.

George Verwilligen is sinds 1999 vrijwilliger bij stichting Tragel. Jarenlang was hij verantwoordelijk voor de Timmerclub en maakte wekelijks met bewoners diverse houten snuisterijen. Met de Timmerclub is hij inmiddels gestopt. Tegenwoordig wandelt hij wekelijks met zijn vrouw met bewoners van de Assestraat. Vanaf 2011 is hij vrijwilliger in de Hulster Basiliek. De heer Verwilligen was ook lid van het Dreamteam; een groep mannen die wekelijks bij elkaar kwamen om allerlei klussen op te knappen. Deze groep is inmiddels opgeheven, maar er kan nog altijd een beroep op hen worden gedaan als er een klus te doen is. Ieder jaar helpt hij bij de opbouwen van de kerststal. Sinds 2015 brengt de heer Verwilligen wekelijks bewoners van De Blaauwe Hoeve die slecht ter been zijn naar activiteiten en haalt ze ook weer op. Bij theatergroep Grof Brood helpt hij met de opbouw van het decor. In het verleden deed hij dat ook bij De Transfiguratie.