Pelgrimstassen uitgereikt

Op vrijdag 25 oktober 2019 stonden drie inwoners van de gemeente Hulst in het zonnetje. Burgemeester Jan-Frans Mulder reikte hen die dag - tijdens een bijeenkomst in het stadhuis te Hulst – een Pelgrimstas uit.

De Pelgrimstas is een pluim voor diegenen die zich op een bijzondere wijze inzetten voor onze gemeenschap. De symboliek van de Pelgrimstas schuilt in de volgende gedachte: de persoon waar het om gaat heeft een tas vol goede ideeën aangedragen of een tas vol goede daden verricht.

De Pelgrimstas werd uitgereikt aan:
-    De heer Erik Mahu uit Graauw (ivm inzet voor oa EHBO Graauw, Voetbalvereniging Graauw, Stichting Graauwrock)
-    De heer Arnold en mevrouw Marianne Verbist uit Hulst (ivm inzet voor Stichting Huize Verder)

Ook aan De heer Verwilligen uit Hulst en de heer Burggrave uit Vogelwaarde is een Pelgrimstas toegekend. Zij waren niet in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de uitreiking op 25 oktober 2019. Zij ontvangen de Pelgrimstas op een later moment.