Plan Perkpolder vernieuwd

Waterzande BV is de ontwikkelaar van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Zij hebben de afgelopen tijd druk getekend en gerekend naar de mogelijkheden. Resultaat hiervan is dat het plan is aangepast.

Grootste verandering is dat in de Westelijke Perkpolder niet langer meer een golfbaan is voorzien. De woningen die in de Westelijke Perkpolder verrijzen, komen niet meer in het midden van het perceel. Deze 200 woningen staan nu gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de polder; in de hoek onder de zeedijk. Daardoor sluiten ze aan op de woningen die op het Veerplein komen. Op die manier ontstaat één compact dorp langs de zeedijk. De rest van de polder blijft een agrarisch cultuurlandschap. Het wordt ingericht voor agrarische en recreatieve functies en natuur.

Door de veranderingen in het plan is de grote ophoging - die voor de golfbaan was bedacht – niet meer aan de orde. In het vernieuwde plan is enkel sprake van een kleinschalige ophoging. Die komt in de noordoostelijke hoek van de polder, waar de woningen komen.

Voor de bereikbaarheid van het gebied wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige wegen.

Waterzande BV presenteerde het vernieuwde plan op 2 juni 2021 aan de gemeenteraad van Hulst. De gemeente brengt nu de gevolgen van het vernieuwde plan in beeld. Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2021 kunnen raadsleden hun wensen en bedenkingen over het plan geven. Het is duidelijk dat niet alle elementen uit het vernieuwde plan binnen het geldende bestemmingsplan passen. Daarvoor is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Masterplan Waterzande Perkpolder
Bericht Waterzande dd. 3 juni 2021

Meer lezen op www.waterzande.com

a