Plan voor verkeersveiligheid in Zandberg

De gemeente Hulst gaat werkzaamheden uitvoeren in Zandberg. Binnen de bebouwde kom wordt Zandberg een 30 km zone. De inrichting voldoet op het moment niet aan de eisen voor zo’n zone. Dat gaat de gemeente aanpassen. Daarnaast is het wegdek van de Zoutestraat en Zandbergsestraat in Zandberg op een meerdere plaatsen beschadigd. Daarom krijgen beide straten een nieuwe laag asfalt.

Het plan
Er is voor de werken een plan gemaakt. Daarin staat het volgende:

  • De snelheid in de huidige bebouwde kom gaat van 50 km naar 30 km per uur.
  • Er komen twee fietsoversteken.
  • Er wordt een plateau gemaakt ter hoogte van de kruising Zoutestraat / Zandbergsestraat.
  • Parkeerstroken worden aangelegd.
  • Beide straten in Zandberg krijgen een nieuwe laag asfalt met fietssuggestiestroken.
  • De bebouwde komgrens in Zandberg wordt wat verlegd.
  • Ter hoogte van de aangepaste bebouwde kom grens komen er twee zogenaamde druppels in de Zoutestraat en de Zandbergestraat (zoals ook in Molenstraat in Clinge).

Inspraak
De inwoners van Zandberg kunnen hun opmerkingen over het plan laten weten. Ook suggesties zijn welkom. Daarvoor is aan hen brief gestuurd.

Kosten
De kosten voor de werkzaamheden zijn geraamd op 250.000 euro.

Planning
De werkzaamheden worden in het najaar 2021 uitgevoerd.