Plannen voor verbeteren van de gezondheid

Op het gebied van gezondheid en alcoholpreventie – en handhaving, zijn regionale plannen gemaakt. Elk van deze twee plannen heeft ook een eigen gemeentelijke invulling. Zo ook in Hulst.

Samenwerken aan gezondheid in Zeeuws-Vlaanderen
In Zeeuws-Vlaanderen werken we samen op het gebied van gezondheid. Zo is er een Regionale Nota Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen. In die nota beschrijven de Zeeuws-Vlaamse gemeenten wat de gemeenten eraan gaan doen om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Het mogelijk maken van meer bewegingsmogelijkheden in de buurt, is een voorbeeld. Denk hierbij aan het aanleggen van wandelpaden en ‘beweegplaatsen’. Daarnaast wordt iets gedaan aan het verminderen van de druk op het dagelijks leven bij jeugd. Hiervoor gaan de drie gemeenten in gesprek met jongeren, om te horen hoe de gemeenten hen kunnen helpen om te kunnen ontspannen.
Elke gemeente maakt daarbij ook nog zelf plannen. Zo gaat de gemeente Hulst specifiek inzetten op het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Iedereen moet mee kunnen doen! Het Project Happy People breiden we daarvoor uit; dat doen we samen met Stichting Hulst voor Elkaar. 

Preventie en handhaving alcohol
Ook op het gebied van preventie en handhaving van alcohol is er samenwerking. De Zeeuwse gemeenten, de GGD Zeeland, Emergis Preventie (1Nul1), Politie Zeeland-West-Brabant en andere maatschappelijke partners doen dat al sinds 2010. Dat gebeurt onder de vlag ‘Laat ze niet verzuipen!’ (LZNVZ). Dat heeft als doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Door LZNVZ is een nieuw preventieplan opgesteld. Ook hierbij is er een lokale, Hulster invulling.

Het Hulster plan richt zich specifiek op het onderwerp Jeugd en Alcohol. De uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 – 2020 van de GGD Zeeland liggen ten grondslag aan het preventieplan. Om bijvoorbeeld één van de doelstellingen: het tegengaan en terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder 18 jaar, te bereiken, worden er voorlichtingscampagnes en cursussen georganiseerd. Daarnaast wordt sterk ingezet op handhaving van de Alcoholwet.

Planning en uitvoering
Het streven is om de gezondheidsnota en het preventieplan in werking te laten treden op 1 januari 2022. De looptijd van beide stukken is vier jaar. De stukken worden besproken in de vergadering van de Raadscommissie Samenleving op woensdag 1 december 2021. Bedoeling is de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 16 december 2021.