Planning landbouwweg Vogelwaarde

Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom gaan we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aanleggen. In 2023 doen we voorbereidende werkzaamheden. In 2024 leggen we de weg aan.

Voor welk verkeer?
Het zware, doorgaande landbouw- en vrachtverkeer kan de nieuwe weg gebruiken. Zij hoeven dan niet langer door Rapenburg te rijden. Ook een groot deel van de aan- en afvoer van het bedrijf Kerckhaert Royal Horseshoe kan via die nieuwe weg gebeuren. Ook al het andere doorgaande autoverkeer kan gebruik maken van de weg. De veiligheid en leefbaarheid op Rapenburg verbetert hierdoor sterk.

Wat is er afgelopen tijd gedaan?
Op 14 juni 2022 was er een informatieavond. Daar lichtten wij het ontwerp van de weg toe. Daar hoorden we verschillende wensen en opmerkingen. Die hebben we samen met ingenieursbureau RHDHV verwerkt in het definitieve ontwerp. In dat ontwerp staan de weg, de duikers, de grondwallen en de sloten. De benodigde gronden kochten we ondertussen ook aan.

Wat is de planning?
In de ondergrond van de plaats waar de nieuwe landbouwweg komt, zitten slappe veenlagen. Om de aanleg van de weg mogelijk te maken moeten we de ondergrond voorbewerken. Dat doen we door het aanbrengen van extra zand. Die maakt de ondergrond stabiel. Dit proces duurt zes tot negen maanden. Het aanvoeren van het zand begint in januari 2023. Midden maart 2023 is het volledige gebied waar de weg komt, bedekt met de zandlaag.
Ter hoogte van het Koegat ligt een duiker onder de weg. Die verbindt het water met elkaar. Deze duiker moeten we vervangen en verlengen. Dat doen we in de maanden mei tot en met augustus 2023.
In januari 2024 gaan we starten met de aanleg van de weg. Dat duurt ongeveer zes maanden.

Verwachten we verkeershinder tijdens de werken?
Bij het aanvoeren van het extra zand, verwachten we weinig overlast. Alle verkeer is mogelijk.
Als we de duiker bij het Koegat vervangen, is er wel verkeershinder. Dan is er geen verkeer mogelijk tussen Rapenburg en de rotonde van Vogelwaarde. We leiden het verkeer dan om.
De landbouwweg sluiten we aan op Rapenburg en de Vogelweg. Als we die aansluitingen maken, moeten we die wegen ook tijdelijk afsluiten. Ook dan leiden we het verkeer om.
De precieze omleidingsroutes en perioden van wegafsluitingen wordt op een later moment bekend gemaakt.

Hoe gaan we de landbouwweg noemen?
Het voorstel is om de landbouwweg te vernoemen naar de oprichting van de hoefijzerfabriek: Honoré Kerckhaertweg. De leden van de raadscommissie Ruimte kunnen tot 6 januari 2023 hun mening geven voor deze naam. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouder een besluit over de naam.