Plastic zakken op?

Plastic afval & drankkartons worden sinds 1 januari 2018 iedere twee weken huis-aan-huis opgehaald in de gemeente Hulst. Hiervoor stelt de gemeente plastic zakken beschikbaar. Bij alle huishoudens werd tweemaal een rol met zakken bezorgd; een rol in december 2017 en een rol in januari 2018.

Zijn uw zakken op? Dan kunt u deze gratis bestellen via www.zrd.nl of op tel. 0900-4433333. De zakken worden dan weer bij u bezorgd.

Enkel verstrekte zakken
Gevraagd wordt om zoveel als mogelijk de verstrekte zakken te gebruiken. Mocht dat om reden niet mogelijk zijn, dienen de gebruikte zakken in ieder geval doorzichtig te zijn. Reguliere zwarte zakken zijn niet geschikt en worden niet meegenomen.
Dit geldt ook wanneer u er voor kiest de zakken naar de oranje inzamelcontainers te brengen. Ook daar bij voorkeur de verstrekte zakken gebruiken en in ieder geval doorzichtige zakken.