Populieren park Hulst maken plaats voor jonge bomen

De hoge populieren in het park in Hulst worden gekapt. Ze maken plaats voor nieuwe, jonge bomen. De werken gebeuren begin maart 2021.

Het gaat in totaal om 37 Canadapopulieren. Het zijn de bomen die in het park staan aan de zijde van de Hulster Nieuwlandweg. De bomen zijn oud en op. Met regelmaat breken bij de minste wind takken af. Dat is niet veilig. Daarom gaan ze plaats maken voor nieuwe jonge bomen.
Er is een kapvergunning. Deze heeft ter inzage gelegen.

De werken starten op maandag 1 maart 2021 en nemen enkele dagen in beslag.

Hinder
Door de manier waarop het kappen gebeurt, is het niet nodig de Hulster Nieuwlandweg ter plaatse af te sluiten. Het verkeer kan gewoon op een veilige manier passeren. Wel wordt het voorste deel van het Michelstadtpad afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Herplant
De nieuwe bomen worden in het najaar 2021 geplant. Wat voor bomen er komen, moet nog worden bepaald. Om de komende tijd deze zijde van het park toch aantrekkelijk te houden, worden ter plaatse wilde bloemen gezaaid. Op die manier ontstaat ter plaatse als het ware een kleurrijke bloemenzee. Dat geeft sowieso een vrolijke uitstraling.