Praktijkondersteuners jeugd aan de slag

In Zeeuws-Vlaanderen willen we de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen verder verbeteren. Dit doen we door de inzet van praktijkondersteuners jeugd. Zij richten al hun aandacht specifiek op die doelgroep.

Gestart
In april 2021 gingen twee praktijkondersteuners van start. Zij zijn actief bij zes huisartspraktijken, verdeeld over Zeeuws-Vlaanderen. Na een jaar kijken we of hun inzet succesvol is. Als dat zo is, komen ook bij andere huisartspraktijken praktijkondersteuners die zich focussen op kinderen, jongeren en gezinnen.

Vlottere en betere doorverwijzing
Het opvoeden en opgroeien van kinderen gaat niet altijd vanzelfsprekend. Als het nodig is, kunnen gemeenten – op grond van de Jeugdwet – een kind of een gezin verwijzen naar een jeugdhulpaanbieder. Ook een huisarts kan dit doen. De praktijkondersteuners jeugd spelen daarin een rol. Zij proberen vooral de vragen van jeugdigen en hun gezinnen helemaal duidelijk te krijgen. Zo kan beter worden bepaald welke hulp het beste past.
In bepaalde situaties kan de praktijkondersteuner ook zelf oplossingen bieden. Denk daarbij aan het in gesprek gaan of het bieden van een korte behandeling. In andere situatie wordt samengewerkt met de jeugdverpleegkundigen van de GGD Zeeland en/of Porthos (Sluis), Aan-z (Terneuzen) of Stichting Hulst voor Elkaar (Hulst).
Op deze manier verloopt het doorverwijzen naar een passende jeugdhulpaanbieder vlotter/beter. Ook wordt voorkomen dat gezinnen onnodig een doorverwijzing krijgen naar specialistische – en dus ook dure – zorg.
“We verwachten dat de praktijkondersteuners jeugd echt een belangrijke bijdrage leveren bij het kiezen van de juiste zorg, en dat is waar het omgaat”, aldus René Ruissen, wethouder welzijn & zorg van de gemeente Hulst.

Samenwerken
Bij dit project werken de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Nucleus Zorg en de GGD Zeeland samen.

Toelichting op het project
De eerste ervaringen zijn nu opgedaan door de praktijkondersteuners. Op donderdag 9 september 2021 lichten de samenwerkende organisaties het project en de eerste ervaringen verder toe. Dit vindt plaats in het stadhuis van Hulst om 13.00 uur.