Project Scheldekust klaar voor verdere stappen

Sinds twee jaar wordt gewerkt aan het project “Versterk de Scheldekust”.  Dit project wordt vorm gegeven door de gemeente Hulst en Grenspark Groot Saeftinghe - samen met bewoners en belanghebbenden van de westerscheldekust. Door de input van bewoners is het een ambitieus plan geworden. Het betekent een economische, toeristische en leefbaarheidsimpuls voor de streek.
Het project is nu zo ver dat overleg plaats kan vinden met bestuurders van betrokken organisaties. Ook worden nu de subsidiemogelijkheden onderzocht.

Wat vooraf ging
Tijdens verschillende bijeenkomsten zijn uit de grote verzameling ideeën en wensen de volgende prioriteiten voor de verschillende deelplannen gekozen: fietspad, strandjes, ommetjes, verkeersveiligheid, dorpsentrees en het maken van overgangen tussen zout & zoet.
Wat betreft die laatste prioriteit zijn bijzondere kustversterkende ontwerpen voor de Scheldedorpen gemaakt. Het gaat om Emmadorp, Paal, Walsoorden en Ossenisse/Zeedorp.
In mei 2019 gaf het projectteam in deze Scheldedorpen een toelichting op de ontwerpen voor de dorpen. Die plannen zijn met veel enthousiasme ontvangen.
In Ossenisse/Zeedorp herkenden een aantal aanwezigen zich nog niet in het ontwerp. Daarom is besloten daarvoor nog een tweede vertaalslag te maken. Op 28 oktober 2019 werd tijdens een bijeenkomst in het dorp gezamenlijk geschetst aan een aangepast ontwerp. Daar konden de meeste aanwezigen op het eind van de avond mee instemmen. Dit ontwerp wordt nu verder uitgewerkt.
 
Vervolgstappen
Nu in alle Scheldedorpen de neuzen in dezelfde richting wijzen, kunnen concrete stappen worden gezet. De komende maanden worden benut om bestuurders van betrokkenen organisaties verder te informeren en om subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Daarna kan worden besloten met welk project en ontwerp zal worden gestart.

Meedenken
Indien u  mee wil denken in een van de projectgroepen voor Ossenisse/Zeedorp, Walsoorden, Paal of Emmadorp, kunt u dit doorgeven aan het projectteam Versterk de Scheldekust via scheldekust@gemeentehulst.nl.