Publieke versie masterplan Perkpolder

Het Masterplan Perkpolder werd op 27 juni 2019 gepresenteerd door projectontwikkelaar Hulst aan Zee. Van het plan is ondertussen een beknopte publieke versie beschikbaar. Deze kunt u hier inzien.

In het masterplan staat op welke manier de beoogde functies (jachthaven, golfbaan, hotelsite en 450 woningen) in het plangebied worden ingepast en vormgegeven. Voor de gemeente vormt het geldende bestemmingsplan het ruimtelijke toetsingskader bij dit masterplan. Het achterliggende doel is en blijft een sociaaleconomische impuls geven aan het noordelijk deel van de gemeente Hulst, ter compensatie van het verdwijnen van het veer in 2003.