Raad Hulst beveelt herbenoeming burgemeester aan

De gemeenteraad van Hulst heeft besloten burgemeester Jan-Frans Mulder aan te bevelen voor herbenoeming.

Sinds 2003
Burgemeester Jan-Frans Mulder werd op 3 juni 2003 geïnstalleerd als burgemeester van Hulst. Hij werd de nieuwe burgemeester van Hulst na de gemeentelijke herindeling. Na het verstrijken van zijn eerste ambtsperiode van zes jaar, werd de burgemeester in 2009 herbenoemd. Hetzelfde gebeurde in 2015 na zijn tweede ambtsperiode.

Vertrouwenscommissie herbenoeming
In 2021 loopt de derde ambtsperiode van burgemeester Mulder af. Daarom is vanuit de gemeenteraad van Hulst een vertrouwenscommissie samengesteld. Alle zeven fracties uit de gemeenteraad zijn hierin vertegenwoordigd. Voorzitter van de commissie was plaatsvervangend raadsvoorzitter Fons Dobbelaer. De vertrouwenscommissie heeft gesproken over het functioneren van de burgemeester, de profielschets en de aanbeveling. Ook heeft de vertrouwenscommissie een gesprek gevoerd met burgemeester Mulder.

Aanbeveling herbenoeming
De vertrouwenscommissie heeft de gemeenteraad geïnformeerd over haar bevindingen.
Naar aanleiding hiervan besloot de gemeenteraad om aan te bevelen dat Jan-Frans Mulder wordt herbenoemd tot burgemeester van Hulst.
De aanbeveling van de gemeenteraad van Hulst wordt - via de Commissaris van de Koning in Zeeland - naar de Minister van Binnenlandse Zaken gestuurd. Het is aan de Minister om een besluit te nemen over de herbenoeming.

Toekomst
In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Burgemeester Jan-Frans Mulder (1955) heeft aangegeven de huidige raadsperiode te willen afronden én zowel de nieuw verkozen gemeenteraad als het college te willen bij staan bij het opstarten.