Raadslid Kuijpers legt functie neer

Raadslid Frank Kuijpers legt met ingang van 18 april 2019 zijn functie als raadslid neer. Dit heeft hij per bericht van  26 maart 2019 aan de voorzitter van de gemeenteraad bekend gemaakt. De heer Kuijpers heeft zitting in de gemeenteraad namens de politieke partij CDA.

De heer Frank Kuijpers – woonachtig in Ossenisse - had zitting in de gemeenteraad van Hulst sinds 29 maart 2018. Hij legt zijn functie neer omdat hij op 28 maart geïnstalleerd werd als lid van de Provinciale Staten. De heer Kuijpers vindt beide functies niet verenigbaar bij politieke besluitvorming.

De zetel welke door het afscheid van raadslid Kuijpers vrijkomt, wordt ingevuld door de volgende kandidaat van deze partij. Daarbij is de rangorde van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing - zoals vastgesteld door het centraal stembureau - bepalend. De eerstvolgende persoon in die rangorde op de lijst van het CDA is de heer Wim Verdurmen uit Hulst.

De geloofsbrieven van de heer Verdurmen worden tijdens de raadsvergadering van 18 april 2019 onderzocht. Na goedkeuring kan de heer Verdurmen worden geïnstalleerd als raadslid van Hulst.