Re-integratieproject verloopt goed

In de gemeente Hulst is een jaar gelegen gestart met een re-integratieproject. Dit project helpt uitkeringsgerechtigden aan een betere toekomst. De deelnemers worden geactiveerd om hun leefstijl te veranderen, waardoor de kans op een baan wordt vergroot. Het project – dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de gemeente Hulst en Stichting Hulst voor Elkaar - verloopt naar tevredenheid.

Eind 2018 is de eerste groep van zestien geselecteerde uitkeringsgerechtigden begonnen met het traject. De helft van hen heeft ondertussen óf betaalde werkervaring opgedaan óf vrijwilligerswerk gedaan. De groep leeft gezonder, heeft meer zelfvertrouwen en meer sociale contacten.
Het doel is om te zorgen dat de uitkeringsgerechtigden weer mee doen in de samenleving. Dat gebeurt door sport- en leefstijllessen. Het project helpt hen op pad naar betaald werk, een opleiding of vrijwilligerswerk,  maar ook naar een gezonder en rijker sociaal leven, met meer zelfvertrouwen en een positieve kijk. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling en zorgt weer voor kansen.

Steviger in hun schoenen
Van de zestien deelnemers hebben er nu drie betaald werk. Vijf deelnemers doen vrijwilligerswerk met uitzicht op een vaste baan. Alle deelnemers hebben een groter sociaal netwerk gekregen en zijn gezonder gaan leven. Zij zijn bijvoorbeeld gestopt met roken en drinken. Daarnaast bewegen ze meer en worden ze fitter. Dat zorgt dat ze steviger in hun schoenen staan, bijvoorbeeld bij sollicitaties.

Stichting Hulst voor Elkaar verzorgt de leefstijl- en sportlessen, wijst op uiterlijke verzorging en coacht op sociale vaardigheden. Het aanbod is veelzijdig. Per deelnemer wordt gekeken wat nodig is, aan de hand van persoonlijke gesprekken en groepslessen.