Reactie burgemeester op bioscoopincident

Het incident in het voormalige bioscoopgebouw in Hulst heeft Burgemeester Jan-Frans Mulder onaangenaam verrast. Hij is geschrokken van het feit dat mensen in deze tijd en op zo’n onveilige locatie besluiten een feest te organiseren cq. bij te wonen. De burgemeester heeft veel waardering voor de wijze waarop door de politie werd gehandeld.

In de nacht van 9 op 10 januari 2021 vond in de leegstaande panden van de voormalige bioscoop aan de Houtmarkt in Hulst een illegaal feest plaats. Na een melding van geluidsoverlast – omstreeks 01.30 uur - kwam de politie ter plaatse. Direct was duidelijk dat het ging om een gevaarlijke situatie. Het betreft een groot gebouw met verschillende ruimten en allerlei niveauverschillen. Bij aankomst van de politie sloegen aanwezigen op de vlucht, hetgeen tot levensgevaarlijke toestanden leidde. Zij zochten hun weg in het donker via gladde uitwegen en daken. Dit had tot een groot drama kunnen leiden.
Besloten werd om kalmte na te streven en de aanwezigen niet op te jagen, om zo ongevallen te voorkomen. Om dit te bewerkstelligen, is aan de aanwezigen aangegeven dat zij – mits ze rustig het pand via de voorzijde verlieten – er geen proces-verbaal tegen hen zou worden opgemaakt. Kortom: Veiligheid stond voorop.
Een onderzoek naar de organisatoren van het feest is zeker op zijn plaats, aldus burgemeester Mulder. Naast het in strijd met de coronaregelgeving te handelen, brachten zij willens en wetens de feestgangers in een levensgevaarlijke situatie. Dat is onacceptabel en onverantwoord.

Burgemeester Jan-Frans Mulder onderstreept dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in de strijd tegen het coronavirus. We moeten dat samen doen. Iedereen hoort zich aan de geldende regels te houden. De burgemeester is blij dat een overgroot deel van de inwoners van de gemeente Hulst dat ook doet. Dat een kleine groep mensen kennelijk lak heeft aan deze regels, is meer dan triest. Dat dit gevoelens van frustratie oproept bij diverse mensen, begrijpt de burgemeester.

NB: Met de eigenaar van het pand zijn ondertussen afspraken gemaakt over een betere vergrendeling er van. De gemeente Hulst heeft – op kosten van de eigenaar – het pand afgesloten; dit om herhaling te voorkomen.