Reconstructie Scharnier in Hulst in 2021

Het gemeentebestuur van Hulst gaat de kruising Van der Maelstedeweg/Stationsweg/
Absdaalseweg te Hulst – in de volksmond ook wel het “Scharnier” genoemd – veranderen. Doel is om het veiliger te maken en de verkeersstromen efficiënter te laten verlopen. Het werk staat op de planning voor 2021.

Er zijn verschillende oplossingsmogelijkheden bekeken. Daaruit heeft het gemeentebestuur een keuze gemaakt. Gekozen is om een doorgaande route te maken vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalseweg.

80% van het verkeer dat momenteel vanaf de Van der Maelstedeweg komt, neemt de afslag richting de Absdaalseweg, richting winkelgebied, Axel of Terneuzen. Dit betekent dat ook de kruising Absdaalseweg / Havenfort moet worden aangepakt. In de nieuwe situatie gaat het verkeer vanaf het Havenfort en vanuit de binnenstad voorrang verlenen aan het doorgaande verkeer op de route Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg.  De verwachting is dat de soms moeizame verkeersafwikkeling op het zogenoemde scharnier op deze manier wordt verbeterd.

Om de veiligheid van fietsers te verbeteren, worden fietsstroken en fietsdoorsteekplaatsen uitgebreid. Op de oversteekplaatsen worden middengeleiders aangebracht. Hierdoor kan per rijstrook worden overgestoken. Hetzelfde geldt voor de voetgangers. Ook deze kunnen door de toepassing van middengeleiders op de oversteekplaatsen in twee keer oversteken.

Door de aanpassingen wordt de doorstroming van het autoverkeer verbeterd én de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers wordt verhoogd.

De voorbereiding van de reconstructie gaat nu van start. Als een en ander verder is uitgewerkt en tekeningen en dergelijke voorhanden zijn, volgt een informatieavond. De uitvoering van het werk is gepland in 2021. Voorafgaand aan de reconstructie worden ter plaatsen kabels en leidingen vernieuwd.