Resultaten Hulster enquête duurzaamheid

Klimaatadaptatie, duurzame energie, circulaire economie en biodiversiteit zijn de belangrijke duurzaamheidsthema’s in de gemeente Hulst. Dat blijkt uit de enquête, die in de periode december 2019 / januari 2020 is gehouden.

Input voor het duurzaamheidsbeleid
De gemeente Hulst werkt aan het opstellen van een duurzaamheidsbeleid. Daarin moet onder andere naar voren komen wat als doelen worden gesteld, welke onderwerpen er belangrijk worden gevonden en hoe hoog we de lat willen leggen. Bij het bepalen van het beleid vindt het gemeentebestuur het belangrijk te weten hoe de inwoners en ondernemers tegen deze vraagstukken aan kijken en wat hun mening is over de diverse aspecten van duurzaamheid. Daarom is een enquête gehouden. Inwoners en ondernemers konden zo hun mening en zienswijze laten weten.

Resultaten enquête
In totaal vulden 291 personen in. Daarvan was 11% ondernemer en 8% betrokken bij een maatschappelijke organisatie. De overige respondenten waren inwoners.

Uit de enquête blijkt dat de respondenten vooral klimaatadaptatie, duurzame energie, circulaire economie en biodiversiteit belangrijke thema’s vinden. Een kleine meerderheid is van mening dat de landelijke ambities over deze thema’s voldoende hoog zijn. De overige meningen zijn verdeeld tussen het stellen van  een hogere ambitie en een lagere ambitie.
Verdeeld over de thema’s zijn bijna 400 ideeën, knelpunten, suggesties, opmerkingen, kritiek en complimenten ontvangen. Het totale overzicht geeft een goed beeld over wat  reeds bereikt is, maar vooral ook over de weg die we nog moeten bewandelen.

Klimaatadaptie
Centraal bij dit thema staan de maatregelen ter voorkoming van overlast door hitte, water en droogte. Hierbij wordt vooral voorgesteld meer bomen te planten en tegels te verwijderen. Ook het gebruik van regentonnen wordt toegejuicht.

Duurzame energie
Hierbij staan bij de antwoorden het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie centraal. De meeste opmerkingen gaan over het landelijk beleid gericht op het aardgasvrij verwarmen van de woningen. Daar bestaan veel vragen over wat betreft nut, noodzaak en betaalbaarheid.

Circulaire economie
Bij dit thema zijn de meeste opmerkingen gericht op winkels, producenten en de wetgever om de hoeveelheid afval te verkleinen en het sorteren te vereenvoudigen. Zorgen worden geuit over de haalbaarheid van de 30 kg afval per huishouden. Ook de vrees voor meer sluikstorten wordt vaak vermeld.

Biodiversiteit
Voor dit thema is breed draagvlak. De respondenten zijn trots op Hulst als groene gemeente. Er zijn veel ideeën aangedragen om dit te versterken. Denk daarbij aan bloemenranden langs wegen en akkers, aanplant van bomen en ontwikkelen van voedselbossen. Ook zijn zorgen geuit. Die gaan over het niet door te slaan, zodat de leefbaarheid en de economie hiervan nadeel ondervinden.

Lokaal & biologisch
Lokaal voedsel wordt zeer gewaardeerd. Het wordt veel gekocht door de respondenten. Velen vinden het aanbod voldoende, maar vinden de lokale en biologische producten meestal duurder. Daardoor wordt het gezien als een ‘luxe’ product. Kansen worden gezien in samenwerking met lokale producenten, supermarkten, markten en mini-winkels.

Duurzaam vervoer
Betaalbaarheid is het kernwoord daar waar het gaat over duurzaam vervoer. De vraag of een elektrische auto een schone wijze van vervoer is, komt veelvuldig aan bod. Bij het openbaar vervoer verdient het elektrificeren en het aanbod de aandacht. Knelpunten zijn het aanbod van laadpalen, verschonen van  zware machines en scheepvaart.

Vervolgstap
Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid is een eerste stap. Op een later moment wordt bekeken welke acties nodig zijn. 89 van de respondenten hebben zich op gegeven voor de meedenkavond, die later dit jaar in het kader van het duurzaamheidsbeleid wordt georganiseerd.