Reynaertcollege gaat voor biodiversiteit

Biodiversiteit, daar gaat de gemeente Hulst voor. Het Reynaertcollege Hulst geeft daarin de gemeente Hulst nu de hand. Samen gaan we aan de slag. Dat doen we door zoveel mogelijk gemengde bloemzaden in de gemeente Hulst te zaaien.

Wat is biodiversiteit?
Biodiversiteit gaat om het hebben van zoveel mogelijk verschillende soorten in de natuur. Het is belangrijk om bijvoorbeeld niet alleen meeuwen te hebben, maar ook mussen. En om bijvoorbeeld niet alleen gras te hebben, maar ook bloemen. Enzovoorts. Doordat er verschillende soorten zijn, blijft de natuur in evenwicht.

Waarom biodiversiteit?
Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat onder druk. Dit komt door het verdwijnen van leefgebieden door bijvoorbeeld het aanleggen van wegen. Maar ook door afname van (wilde) bloemen. Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels en kleine zoogdieren (b.v. muizen, egels) profiteren er van. Zij zijn afhankelijk van voldoende voedselaanbod als insecten en zaden

Inzamelingsactie Reynaertcollege
De leerlingen van het Reynaertcollege in Hulst hebben een inzamelingsactie gehouden. Met het geld zijn gemengde bloemzaden gekocht.

Aan de slag
Op donderdag 15 april 2021 gingen de leerlingen aan de slag met zaaien. Voordat ze daarmee begonnen, vertelde de heer Lucien Calle van Stichting Landschapsbeheer Zeeland de leerlingen over biodiversiteit. Wethouder Gino Depauw was ook aanwezig om te benadrukken dat de gemeente Hulst heel blij is met de actie van het Reynaertcollege.
Er werd gewerkt in groepen om het coronaproof te laten plaatsvinden. In totaal namen 3 klassen deel. Deze middag zaaiden de leerlingen bloemen op het schoolterrein aan de Gildenstraat en de Zoutestraat én op de Liniedijk.

Meer en meer wilde bloemen
De afgelopen jaren zaaide de gemeente Hulst al op verschillende plaatsen gemengde bloemzaden. Dat was een succes. Zeker ook omdat inwoners die bloemen leuk vinden en er blij/positief op reageren. Dit jaar worden er bloemen gezaaid op dertig verschillende locaties. De locaties waar de leerlingen van het Reynaertcollege zaaiden maken daar deel van uit. De overige locaties worden ingezaaid door medewerkers van gemeentewerken.