Riool - en herinrichtingswerkzaamheden in Hulster binnenstad

In september 2021 starten in de Binnenstad van Hulst de riool- en herinrichtingswerkzaam-heden. Deze vinden plaats in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg. De werken waren eerder gepland, maar werden uitgesteld. 

Uitgesteld
Begin 2020 werd besloten de betreffende werkzaamheden uit te stellen. Reden hiervoor was de vertraging van de bouwwerkzaamheden aan de Houtmarkt. Deze bouwwerkzaamheden liggen nu helaas helemaal stil. Het is onbekend of, hoe en wanneer deze werkzaamheden hervat worden. Tegelijkertijd blijft de staat van onderhoud van de openbare ruimte in de omgeving achteruit gaan. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten niet langer te wachten met de riool- en herinrichtingswerken. Deze worden nog dit jaar uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden stelsel. In het nieuwe rioolsysteem worden regenwater en vuilwater apart afgevoerd. Verder krijgen de wegen, trottoirs en pleinen een complete herinrichting. Dat gebeurt met nieuwe straatbakstenen en natuursteen trottoirbanden, vergelijkbaar met onder andere de Frans van Waesberghestraat. De Houtmarkt en Lange Nieuwstraat worden grotendeels heringericht met natuursteen bestratingsmaterialen. Waar nodig wordt ook de openbare verlichting vernieuwd. In de Tuinstraat vinden geen rioolwerkzaamheden plaats. Daar wordt alleen de bestrating vervangen.

Planning
Het is de bedoeling om in september 2021 met de werken te starten. Het streven is het werk klaar te hebben in het voorjaar van 2022.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dat betekent dat we niet overal tegelijk aan de slag gaan. Daardoor wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt. De werken starten aan de zijde van de Graauwse Poort en schuiven vervolgens op in de richting van de Houtmarkt. Als laatste vinden werkzaamheden plaats in de Tuinstraat.

houtmarkt