Rioolwerk Tivoliweg Hulst in oktober van start

De geplande werken in de Tivoliweg te Hulst gaan in oktober 2020 van start. De werken duren tot en met april 2021. In deze maanden wordt de riolering vervangen en wordt de weg helemaal opnieuw ingericht. Er vinden ook werkzaamheden plaats in de Hulster Nieuwlandweg, Glacisweg en Oude Zoutdijk. De totale uitvoeringsperiode voor het werk (circa zeven maanden) is relatief kort voor zo'n groot project. Dat is positief voor bewoners en andere belanghebbenden in het gebied.

Planning
Het werk wordt uitgevoerd in fasen. Dat wil zeggen dat er steeds maar op een beperkt gedeelte wordt gewerkt. Gestarts wordt met het gedeelte tussen de Dubbele Poort en de Glacisweg.
Daarna volgen de overige fasen; vanaf de Glacisweg in de richting van de verkeerslichten aan de N290. Woningen blijven over het trottoir of via tijdelijke voorzieiningen altijd bereikbaar.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes.

Riolering
Op het gedeelte van de Tivoliweg tussen de Dubbele Poort en de Glacisweg wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Het hemelwater wordt daar dan direct afgevoerd naar de Buitenvest. Daardoor neemt de druk op de gemengde riolering af. De riolering in de Tivoliweg op het gedeelte van de Glacisweg tot en met de Oude Zoutdijk wordt vervangen door een nieuw gemengd rioolstelstel.

Herinrichting
Het gedeelte van de Dubbele Poort tot de Glacisweg wordt na de rioolwerken heringericht met een bestrating van gebakken straatbakstenen in de rijbaan en trottoir en natuursteen in de parkeervakken. Dit gedeelte heeft een relatief luxe uitstraling. Het dient als toegangsweg (rode loper) naar de binnenstad. De uitstraling is vergelijkbaar met de onlangs heringerichte Zoutestraat (gedeelte vanaf de Graauwse Poort tot de Koolstraat). Er geldt een 30 km/uur regime.
Het gedeelte van de Glacisweg tot aan de verkeerslichten aan de N290 wordt heringericht met betontegels in de trottoirs en betonstraatstenen in de parkeervakken. De rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt met brede fietssuggestiestroken in rood. Hier blijft een 50 km/uur regime van kracht.
Op de aansluitingen van wegen zijn plauteaus voorzien. Dit werkt snelheid verlagend en attentie verhogend. Parkeren gebeurt naast de rijbaan, verhoogd op het trottoir. Het aantal parkeerplaatsen is iets groter dan nu. Over het gehele tracé wordt de openbare verlichting vervangen en worden nieuwe bomen aangeplant.

Het ontwerp is uitvoerig besproken. Dat is ambtelijk gebeurd, in de vekeerscommissie en met de Commissie Tivoliweg. Daarnaast vond op 25 juni 2019 een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden plaats. De meeste op- en aanmerkingen zijn meegenomen in het definitieve ontwerp.