Rioolwerk Vogelwaarde in voorbereiding

In Vogelwaarde vervangen we de komende jaren een groot deel van de riolering. Deze werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd.

Welke straten?
De volgende straten krijgen een nieuwe riolering: Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat, Populierenstraat, Kerkstraat, Kerkhofpad, Beukenstraat, Iepenhof, Eikenhof, Meidoornstraat, Elzenstraat en Schakeldreef.

Nieuwe riolering en nieuwe bestrating
Er worden een regenwaterriool en een vuilwaterriool aangelegd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in het regenwaterriool terecht te laten komen. De inrichting van de straten blijft in de meeste straten nagenoeg hetzelfde. Wel worden de straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.

Planning
De werken worden in fasen uitgevoerd. Dat gebeurt in de periode van 2022 tot en met 2024. In 2022 start de eerste fase. Dat zijn werken in de Azaleastraat, Acaciastraat, Lindenstraat, Kastanjestraat, Bossestraat en Populierenstraat.

Kabels en leidingen
Voor de rioolwerken vernieuwt DNWG de elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen in de straten. Zij starten daarmee eind 2021 / begin 2022. Dit werk duurt ongeveer vijf maanden. Het rioolwerk start als het werk aan de kabels en leidingen klaar is.

Informatieavond
Later dit jaar organiseren wij een informatieavond voor de bewoners van de betreffende straten. Zij ontvangen daar nog een brief over.