Rioolwerk in binnenstad Hulst in volle gang

Diverse straten in het noordoostelijk deel van de binnenstad krijgen een nieuwe riolering. Na de rioolwerken worden de straten opnieuw ingericht. Het gaat om de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg. Het hele project duurt naar verwachting tot midden april 2022. Dat gaat in verschillende fasen. Zo beperken we de overlast.

Eerste fase
De aannemer is op dit moment bezig met fase 1 van de werkzaamheden. Fase 1 is het vervangen van de riolering in het Schuttershof, de Graauwse Poort en de Bagijnesteeg.
In verband met de werkzaamheden in de Bagijnesteeg is het niet meer mogelijk om op het Galgebolwerk te parkeren.

Als het riool is vervangen in deze straten, komt er tijdelijke bestrating. De verwachting is dat dan in de tweede helft van oktober het verkeer weer via de Graauwse Poort en het Schuttershof de binnenstad in en uit kan. De nieuwe inrichting van deze straten volgt later.

Tweede fase
Vanaf maandag 4 oktober 2021 gaat fase 2 van start. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de verharding en het vervangen van de riolering in de Kleine Bagijnestraat, tussen de Graauwse Poort en de Kreupelstraat. Tegelijkertijd worden in het Schuttershof en Graauwse Poort de nieuwe trottoirs aangebracht en de rijbaan van een tijdelijke bestrating voorzien.

Wegafsluitingen
Op dit moment zijn de Graauwse Poort, Schuttershof, Bagijnesteeg en Galgenbolwerk afgesloten voor het verkeer.
De binnenstad is niet bereikbaar via de Graauwse Poort voor autoverkeer. Wel is de poort zoveel mogelijk toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Maar dat zal niet altijd lukken. Doorgaand verkeer vanaf de Houtmarkt en de Kleine Bagijnestraat is ook niet mogelijk. Het verkeer wordt in de binnenstad omgeleid.
Vanaf maandag 4 oktober 2021 is ook de Kleine Bagijnestraat tussen de Graauwse Poort en Kreupelstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Alle panden blijven tijdens de werken bereikbaar via het trottoir of via bijvoorbeeld loopplanken.

Vervolg
Als de tweede fase is afgerond, gaat de aannemer verder aan de slag in de Kreupelstraat en op het tweede deel van de Kleine Bagijnestraat.