Rioolwerken Hulster binnenstad uitgesteld

In de Hulster binnenstad zijn rioolwerken voorzien in de Lange Nieuwstraat, Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat, Schuttershof, Kreupelstraat, Tuinstraat en Bagijnesteeg. Het gaat om het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Daarnaast is ook een herinrichting van de betreffende straten voorzien. Het gemeentebestuur heeft – noodgedwongen – besloten deze werkzaamheden uit te stellen. Bedoeling was de werken dit voorjaar te starten. Dat wordt nu verschoven naar 2021.

Reden uitstel
De reden voor dit uitstel is dat de bouwwerkzaamheden aan de Houtmarkt vertraging blijven oplopen. Vooralsnog is het onzeker wanneer dit bouwproject wordt afgerond. Een ingrijpende en kostbare herinrichting van de Houtmarkt en de wegen daaromheen zou nu zeer onverstandig zijn.
Uitvoeren in verschillende fasen zou maar een gedeeltelijke oplossing zijn. Reeds heringerichte omliggende wegen zouden immers schade ondervinden door aan- en afrijdend bouwverkeer. Daarnaast is een indirect gevolg dat het project – als het niet in één keer wordt uitgevoerd - een stuk duurder zou worden. Bewoners zouden ook langer overlast ondervinden. Tenslotte zou ook de planning van een ander project in Hulst - de herinrichting van de Tivoliweg - door alle onzekerheid vertraging oplopen. De twee projecten kunnen namelijk niet gelijktijdig plaatsvinden.

Aangepaste planning
Besloten is om te wachten met de rioolwerken en herinrichting van de genoemde straten in de Hulster binnenstad tot de bouwwerkzaamheden aan de Houtmarkt zijn afgerond. De herinrichting van de Tivoliweg kan hierdoor - volgens planning - deze zomer starten. Nadat de werken op de Tivoliweg zijn afgerond kan dan het rioolwerk en de herinrichting van de Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat en omgeving worden aangepakt. De start van deze werkzaamheden zal in het voorjaar 2021 zijn.

Herstratingswerken januari/februari 2020
Als gevolg van de werkzaamheden van DNWG ligt het wegdek en trottoirs op diverse locaties in het noordoostelijk deel van de Hulster binnenstad er niet al te best bij. De rijbaan is plaatselijk ongelijk en toegankelijkheid van het trottoir is soms onvoldoende. Het gemeentebestuur vindt het onacceptabel om dit een jaar lang zo te laten liggen. Daarom is besloten om delen van het trottoir en de rijbaan te herstraten.
Deze werkzaamheden starten op maandag 27 januari 2020 en nemen - afhankelijk van de weersomstandigheden -  twee tot drie weken in beslag. De Kleine Bagijnestraat blijft in deze periode nog afgesloten voor doorgaand verkeer.

In verband met de werken is het nodig de Graauwse poort één dag af te sluiten voor het verkeer. Dat vindt plaats op dinsdag 4 februari 2020.
De herstratingswerkzaamheden worden medio februari 2020 afgerond; in ieder geval voor de Vestingcross (16 februari 2020) en de carnavalsdagen (22-25 februari 2020). De wegen zijn dan weer volledig toegankelijk.