Rioolwerken Kloosterzande

Op woensdag 11 maart 2020 wordt gestart met rioolwerken op Kloosterzande. Het werk begint in de Emmastraat.

De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. In de betreffende straten komt een gescheiden rioolstelsel. Dat betekent dat afvalwater en regenwaterriool apart worden afgevoerd. Bedoeling is om zoveel als mogelijk het water van wegen, trottoirs en daken in dat regenwaterriool terecht te laten komen.

Dit jaar wordt gewerkt in de Willem Alexanderstraat, de Beatrixstraat, de Emmastraat en een gedeelte van het Marijkeplein. In deze straten werden in 2019 al de kabels en leidingen vernieuwd/verlegd. Nu starten de rioolwerken. Na de rioolwerken worden de straten heringericht. De inrichting van de straten blijft nagenoeg hetzelfde. Wel worden de straten voorzien van nieuwe bestratingsmaterialen.

Fasegewijs
De werken in de bovengenoemde straten worden in 5 fasen uitgevoerd. Die fasen zien er als volgt uit:
Fase 1 =     Emmastraat, deel tussen huisnummer 7 en 19, zijnde het deel bij het zwembad en de sporthal.
Fase 2 =     Willem Alexanderstraat.
Fase 3 =    Emmastraat, deel tussen de Willem Alexanderstraat en Emmastraat 6.
Fase 4 =     Beatrixstraat + het zuidelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde).
Fase 5 =    Noordelijk deel van het Marijkeplein (oneven zijde) + Emmastraat, deel vanaf supermarkt tot  Emmastraat 24 + de toegang tot het voetbalveld.

De fasen volgen elkaar op. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de
volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Vorig jaar werd in het gedeelte van de Emmastraat, gelegen tussen de huisnummers 6 en 24, de riolering reeds vernieuwd. De herinrichting van dit straatgedeelte wordt meegenomen in fase 5.

Wegafsluitingen
De werken beginnen op woensdag 11 maart 2020. Vanaf die dag is het gedeelte van de Emmastraat, gelegen tussen de kruising ter hoogte van huisnummer 5/6 en de Hontenissehal, afgesloten voor het verkeer. Eerst wordt de riolering vervangen. Daarna wordt de puinverharding aangebracht, gevolgd door de herbestrating en herinrichting van de straat en trottoirs. Naar verwachting is dit gedeelte afgerond omstreeks vrijdag 17 april 2020.
Op maandag 23 maart 2020 starten de rioolwerken in de Willem Alexanderstraat. Begonnen wordt in het gedeelte gelegen tussen de Cloosterstraat en de Beatrixstraat. Dat gedeelte is vanaf maandag 23 maart 2020 afgesloten voor het verkeer.

Planning
Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor de bouwvakantie 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.