Rioolwerken Sint Jansteen in volle gang

Tot eind 2020 wordt de riolering vervangen in zeven straten in Sint Jansteen. Gestart werd met de werkzaamheden in de Sint Antoniusdreef en de Jos Everaardstraat. Deze werkzaamheden verlopen goed. Op 2 juni 2020 wordt een volgende fase gestart.

Update Jos Everaardstraat
De werkzaamheden in de Jos Everaardstraat nemen nog tot medio juni 2020 in beslag.
Tot dat moment is de straat afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte van de Jos Everaardstraat tussen huisnummer 23 en 43. In verband met de werkzaamheden in de Jos Everaardstraat is de Pastoor Schetsstraat enkel toegankelijk vanuit de Prins Hendrikstraat.

Stand van zaken Sint Antoniusdreef
Naar verwachting is de Sint Antoniusdreef medio juni 2020 gereed. Met uitzondering van een klein gedeelte van deze straat. Omdat er in de Henri Dunantstraat nog woningen worden gebouwd, wordt met dit gedeelte van de Sint Antoniusdreef gewacht met de definitieve bestrating totdat deze woningen klaar zijn. In dit gedeelte van de Sint Antoniusdreef wordt de rijbaan voorlopig voorzien van een puinfundering. Het trottoir wordt wel definitief aangebracht.

Start volgende fase
De volgende fase van de werkzaamheden is de Oude Drydijck. Deze fase wordt gestart op dinsdag 2 juni 2020 gestart. Vanaf die dag wordt een gedeelte van de Oude Drydijck afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het gaat om het gedeelte gelegen tussen de Jos Everaardstraat en het Martje van Wardje. Hier wordt gewerkt tot eind juli 2020. Ter Steene blijft tijdens de werkzaamheden zo lang mogelijk bereikbaar.

Fasegewijs
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.
Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.