Rioolwerken Sint Jansteen van start

Op dinsdag 14 april 2020 gaan in Sint Jansteen rioolwerken van start. De komende maanden wordt gewerkt in de Henri Dunantstraat, Jos Everaardstraat, Pastoor Schetsstraat, Sint Antoniusdreef, Burgemeester Geirnaerdtstraat, Oude Drydijck en Pastoor Mertensstraat. Het streven is om de rioolwerken en herinrichting voor eind 2020 af te ronden. Uiteraard kunnen de weersomstandigheden een rol spelen.

De afgelopen maanden is in Sint Jansteen door DNWG gewerkt aan kabels en leidingen. Dit gebeurde vooruitlopend op de rioolwerken, die de gemeente Hulst nu gaat uitvoeren.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de oude riolering. Het nieuwe riool wordt een gescheiden stelsel. Regenwater en afvalwater worden daarin apart van elkaar afgevoerd. Na het vervangen van de riolering worden de betreffende weggedeelten opnieuw ingericht met nieuw materiaal.
De rioolwerken worden in opeenvolgende fases uitgevoerd. Als het rioolwerk in de ene fase klaar is, wordt gestart in de volgende fase. Het herinrichtingswerk volgt direct op het rioolwerk. Het kan dus zijn dat er in twee fasen tegelijkertijd wordt gewerkt.

Wegafsluiting
De werken beginnen op dinsdag 14 april 2020 in de Sint Antoniusdreef. Vanaf die dag wordt de dreef afgesloten voor het verkeer. Eerst wordt de riolering vervangen. Daarna wordt de puinverharding aangebracht, gevolgd door de herbestrating en herinrichting van de straat en trottoirs.