Route Bredabus ongewijzigd

In september 2017 vond een onderzoek plaats over de toekomst van de Bredabus. Lijn 19 – de Bredabus – is een belangrijke verbinding voor Zeeuws-Vlaanderen met de rest van Nederland.  Aanleiding van het onderzoek was dat de buslijn te maken heeft met files op de drukke snelwegen en met langdurige werkzaamheden in het centrum van Antwerpen. Hierdoor wordt – vooral op werkdagen – de reistijd ruim overschreden. Om die reden vond Connexxion het wenselijk de dienstregeling in heroverweging te nemen.

Het gemeentebestuur van Hulst riep iedereen die - met regelmaat of zo nu en dan eens - met de Bredabus rijdt, op om zijn/haar stem te laten horen. Dit om de nieuwe dienstregeling het beste te laten aansluiten op de wensen van de reizigers. Velen gaven daar gehoor aan. Meer dan duizend reizigers vulden de enquête in.

De resultaten van de enquête wijzen uit dat de reizigers de Bredabus willen behouden zoals die nu is; gewoon via Antwerpen.  Dat de bus er langer over doet en op maandag minder rijdt nemen ze voor lief. Ze zien de route van Hulst naar Roosendaal of een buslijn naar Goes niet zitten.