Sabewa Zeeland verstuurt belastingaanslagen 2021

Tussen 22 en 26 februari 2021 ontvangen inwoners van de gemeente Hulst de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een aanslag voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen.

Aanslag in Berichtenbox of in de brievenbus
Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post.

Vragen over uw aanslagbiljet
Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op de website van Sabewa Zeeland. Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact met Sabewa opnemen. Sabewa wilt net als u dat alles klopt. U kunt uw vraag stellen via een contactformulier op de website van Sabewa Zeeland. Daarnaast is Sabewa op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur via tel. 088-9995800.

Rechtstreeks contact met taxateur
Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel uw vragen direct aan de taxateurs! U kunt een e-mail sturen naar taxateurs@sabewazeeland.nl. U krijgt binnen vijf  werkdagen antwoord op uw vraag. U kunt uw taxatieverslag downloaden via de website van Sabewa Zeeland.

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde?
Dat kan kosteloos bij Sabewa Zeeland. Dien daarom uw bezwaar rechtstreeks in via de website van Sabewa Zeeland of stel uw vraag via het e-mailadres taxateurs@sabewazeeland.nl.

Betaling
De betaling van de termijnbedragen regelt u zelf door een automatische incasso af te geven via de website van Sabewa Zeeland of door zelf het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata.
U kunt voor de betaling ook gebruik maken van de QR-codes op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uit te voeren. Let op, als u via de QR code betaalt, wordt het bedrag direct van uw bankrekening afgeschreven.

Maatregelen 2021 vanwege COVID-19
Ondernemers uit de sectoren horeca, sport en cultuur ontvangen eind februari 2021 nog geen belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Deze belastingaanslag volgt later dit jaar; uiterlijk 1 juli 2021.
Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen, dan kunt u een betalingsregeling met ons afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of contact opnemen via 088-9995800 (tussen 9.00 - 13.00 uur).

Kwijtschelding
Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0.
Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via de website van Sabewa Zeeland.