Schilderijen stadhuis verhuizen naar museum

De schilderijen “Gezicht op Hulst” en “Mozes en de Wetstafelen” verhuizen naar het nieuwe museum in ’s-Landshuis in Hulst. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders beslist. Het college wil op die manier zorgen dat de schilderijen van Cornelis de Vos en Jacob Jordaens door iedereen kunnen worden bekeken. Het zijn dan ook twee bijzondere schilderen.

Nieuwe museum
In november 2019 is besloten dat er een nieuw museum komt in Hulst. ’s-Landshuis aan de Steenstraat is daarvoor als meest geschikte locatie uit de bus gekomen. De voorbereidingen zijn in volle gang. De aanbesteding van het werk gebeurt deze maand. De volledige werken (bouwtechnisch en inrichting) gaan ongeveer vier maanden duren. Bedoeling is om het nieuwe museum in de tweede helft van dit jaar te openen. De twee grote, historische schilderen worden zonder twijfel publiekstrekkers in het nieuwe museum.

Gezicht op Hulst
Momenteel hangt het schilderij “Gezicht op Hulst” van de – in Hulst geboren - schilder Cornelis de Vos in de raadzaal van het stadhuis in Hulst. Het schilderij (olieverf op linnen) geeft een zicht op Hulst anno 1628. Het schilderij toont de Hulster vestingstad vanaf de Zoutestraat.
Het werd in december 1993 volledig gerestaureerd.

Mozes en de Wetstafelen
In de trouwzaal van het stadhuis hangt een schilderij van de Antwerpse schilder Jacob Jordaens. Net als vele schilders liet hij zich inspireren door het recht. Het werk in de trouwzaal is een uniek drieluik van de hand van Jordaens uit 1663. Het heet “Mozes en de Wetstafelen”, in de volksmond vaak “De Gerechtigheid” genoemd. Ook dit schilderij is olieverf op linnen. Het kreeg in mei 1994 een grondige restauratiebeurt.
Bijzonder is dat dit schilderij oorspronkelijk in ’s-Landshuis hing. Het was gemaakt voor de schouw in de grote zaal rechts van de entree. Elk deel van het drieluik hing aan een kant van de schouw. Het schilderij hing tot 1951 in ’s-Landshuis. In dat jaar verhuisde het naar het stadhuis. Nu zeventig jaar later keert het terug. Het komt er op dezelfde plaats en manier te hangen als vroeger.

De beide 17e eeuwse schilderijen worden te zijner tijd met de grootste zorg verhuisd naar ’s-Landshuis. Ook is bijzondere aandacht voor de wijze waarop ze veilig kunnen worden tentoongesteld.

Compensatie voor stadhuis
Door het weghalen van beide schilderijen ontstaan er in het stadhuis natuurlijk twee lege muren in toch wel twee belangrijke zalen. Het college van burgemeester heeft daarom besloten om voor zowel de trouwzaal als de raadzaal een passende oplossing te voorzien. Omdat de schilderijen zo’n vast gegeven zijn in die ruimten, worden twee reproducties gemaakt. Deze krijgen dezelfde afmetingen als de originele schilderijen. Op die manier blijven “Gezicht op Hulst” en “De Gerechtigheid” toch ook een beetje in het stadhuis.


                Zicht op Hulst                       Mozes en de Wetstafelen                                                                                                                        


                                                                             Gezicht op Hulst                                                                      Mozes en de Wetstafelen