Schuldhulpmaatjes aan de slag

De Stichting Schuldhulpverlening Hulst kan aan de slag. Zeven Schuldhulpmaatjes én de coördinator van de stichting hebben met succes het benodigde certificaat behaald. Deze vrijwilligers kunnen nu persoonlijke ondersteuning bieden aan inwoners van Hulst die te maken hebben met (dreigende) schulden.

Wethouder Adri Totté reikte deze vrijwilligers op dinsdag 18 december 2018 het certificaat “Schuldhulpmaatje” uit.

Stichting Schuldhulpverlening Hulst is één van de initiatieven in de gemeente Hulst op het gebied van schuldhulpverlening. De gemeente Hulst is blij met deze initiatieven en draagt het werk een warm hart toe.

Meer informatie over de Schuldhulpmaatjes in Hulst: https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/hulst

Ook is informatie over schuldhulpverlening te vinden op: https://www.hulstvoorelkaar.nl/volwassenen/ik-zoek-hulp/geldzaken