Seniorenraad zoekt leden

De seniorenraad in Hulst bestaat nu zo’n 15 jaar. De doelstelling van de raad is om het gemeentebestuur - gevraagd en ongevraagd - te adviseren over zaken die 50+ Inwoners aangaan.

Veranderingen
Het zorgaanbod in de samenleving is vanaf 2015 ingrijpend veranderd. Dit geldt voor de zorgverlening, de organisatie en de financiering van de zorg.
De gemeente heeft deels de landelijke rol overgenomen. Deze ontwikkeling roept vele beleidsvragen op over onder andere:
▪ Levensbestendig bouwen en wonen;
▪ Participeren in vrijwilligerswerk tot op hoge leeftijd;
▪ Mantelzorgactiviteiten;
▪ Samenwerking met andere adviesraden zoals de adviesraad sociaal domein en Stichting Hulst voor Elkaar.

Adviezen
De seniorenraad adviseert de gemeente rechtstreeks, of via de adviesraad sociaal domein over onderwerpen als eenzaamheid, kwetsbare ouderen, mantelzorg, toegankelijkheid gebouwen, en/of dementie. Zij behartigt geen individuele gevallen.

Vacatures
Er is een nieuwe vacature voor de seniorenraad ontstaan. De raad zoekt nieuwe leden met kennis over deze specifieke groep en waarbij lid zijn van, of participeren in een ouderenbond tot aanbeveling strekt.
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich schriftelijk aanmelden bij mevrouw S. van Dorsselaer, of per email: S.van.Dorsselaer@gemeentehulst.nl voor 21 november 2022.
Informatie kunt u inwinnen bij de secretaris mevrouw T. de Rijcke, tel. 06 53 45 61 44.