Slechte waterkwaliteit diverse locaties

Op diverse plaatsen in de gemeente Hulst is de kwaliteit van het water in vijvers, waterlopen en kreken etc. slecht. Waterschap Scheldestromen en de gemeente Hulst adviseren om contact met het water te voorkomen. Er zijn ter plekke waarschuwingsborden geplaatst. 

In de Binnenvest nabij de Dubbele Poort te Hulst is blauwalg geconstateerd. Op de overige locaties waar bordjes zijn geplaatst, is de waterkwaliteit slecht, maar is nog geen blauwalg geconstateerd. 

Wat wordt geadviseerd?
Het waterschap en de gemeente raden aan zorgvuldig te zijn en onnodig contact met water uit de vijver te vermijden. Ook honden kunnen beter niet in het water zwemmen. Er wordt tevens geadviseerd om er niet te vissen. 

Contact met oppervlaktewater waarin de blauwalgen voorkomen, kan leiden tot huidirritatie, zoals jeuk en rode vlekken. Als mensen of dieren het water via de mond binnen krijgen kan het maag- en darmklachten veroorzaken. De gevoeligheid bij mensen is zeer verschillend. Mensen die toch in contact komen met water dat blauwalgen bevat, worden geadviseerd een normale hygiëne toe te passen, zoals handen wassen en/of douchen. 

Welke overlast is er?
Het water stinkt en ziet er vies uit. Met name de stank kan voor overlast zorgen.

Wat is blauwalg?
Als het water eruit ziet als groene soep, er blauw schuim te zien is, er zich een drijflaag heeft gevormd en het bovendien erg stinkt, is de kans groot dat het om blauwalg gaat. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mens en dier ziek van kunnen worden. Blauwalg komt met name in zoet water voor.

Verder vervolg
De weersomstandigheden van de afgelopen periode zijn ideaal geweest voor de ontwikkeling van algen. Dit is ondertussen op verschillende plaatsen in het land vastgesteld. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het waterschap en de gemeente. 

Informatie
Voor meer informatie kan men terecht bij Waterschap Scheldestromen, op tel. 088-2461000 of bij de gemeente Hulst op tel. 140114.