Sloop op Hof te Zandeplein van start

Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande wordt geherstructureerd en heringericht. Een eerstvolgende stap in dit proces is de sloop van drie woningen en bedrijfspanden én een bodemsanering. De sloop gaat medio maart 2020. Gesloopt wordt de voormalige bedrijfslocatie van Weemaes Machinebouw & Mechanisatie. Daarnaast worden ook nog drie woningen op het Hof te Zandeplein gesloopt.

Na de sloop moet ter plaatse een bodemsanering worden uitgevoerd. Op deze locatie bevindt zich namelijk een bodemverontreiniging. Die werd veroorzaakt door een tankstation dat daar in het verleden stond. Met de sanering wordt naar alle waarschijnlijkheid na de bouwvakantie 2020 begonnen.

Nieuwe invulling Hof te Zandeplein
De gemeente is in gesprek met meerdere partijen over de invulling van het Hof te Zandeplein. Er is interesse om ter plaatse woningen te realiseren, waaronder sociale huurwoningen.
Voor de toekomstige invulling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.