Sluiting drugspanden sneller

Het Zeeuwse Damoclesbeleid is geactualiseerd. Het gemeentebestuur van Hulst kan zich vinden in de verruimde bevoegdheid om drugspanden te kunnen sluiten.

Zeeuws beleid
De Zeeuwse gemeenten zijn van mening dat kweek van hennep en handel van drugs zorgt voor overlast en onveilige situaties. Daarom is in 2017 het Zeeuwse Damoclesbeleid opgesteld. Op grond van dit beleid is het voor de burgemeester mogelijk om panden, waarin drugs worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daarvoor aanwezig zijn, te sluiten. Het Damoclesbeleid hield tot dusver onder andere in dat wanneer in een pand meer dan twintig hennepplanten worden aangetroffen, het pand tijdelijk wordt gesloten.

Belangrijkste wijzigingen
Het beleid is nu op een aantal punten aangepast. De belangrijkste wijziging is dat nu ook handelingen die wijzen op de voorbereiding van drugshandel, aanleiding kunnen zijn tot sluiting. Denk daarbij aan de aanwezigheid van bijvoorbeeld kweekbakken, filters of assimilatielampen. Ook al worden ter plaatse geen verdovende middelen aangetroffen, dan kan de aanwezigheid van dat soort materialen al voldoende zijn om tot sluiting over te gaan.  
Een andere wijziging gaat over de verhuurder van het pand. Ook al is de verhuurder van mening dat hem niets te verwijten valt, dan biedt het nieuwe beleid nu in alle gevallen de mogelijkheid om het pand toch te sluiten.