Spel om jeugd te betrekken bij lokale democratie

Jongeren betrekken bij de lokale democratie, dat is de gezamenlijke ambitie van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Daarom ondertekenden burgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst), Jan Lonink (Terneuzen) en Marga Vermue (Sluis) op 29 maart 2019 een samenwerkingsovereenkomst met ProDemos. Namens ProDemos ondertekende de heer Karel Ploeger.

ProDemos, het ‘huis voor democratie en rechtsstaat’, zet zich in om actuele onderwerpen op het gebied van democratie en rechtstaat helder te maken en levendig te houden voor verschillende doelgroepen. Dit doen zij onder andere met het spel Democracity, een educatief rollenspel waarbij de deelnemers zelf een stad inrichten. Dit is dan ook een concreet project wat binnen de samenwerking uitgevoerd zal worden.

Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 in Zeeuws-Vlaanderen worden vanaf dit schooljaar jaarlijks uitgenodigd op het stad- of gemeentehuis om deel te nemen aan Democracity. Ook leerlingen van het praktijkonderwijs worden uitgenodigd. Op een interactieve manier ervaren de kinderen wat er nodig is in een democratische samenleving en wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Meer informatie over het spel Democracity en de werking van ProDemos is te vinden op www.prodemos.nl.