Sport en cultuur extra stimuleren

Sport en cultuur moeten we ook in deze periode na corona extra stimuleren. Dat vindt het Rijk én het gemeentebestuur van Hulst. Daarom is een plan gemaakt.

Extra duwtje
In de coronaperiode hadden veel verenigingen en organisaties moeilijkheden. Activiteiten konden niet doorgaan en de contacten waren lastiger. Dit zorgde er voor dat veel clubs ook leden en vrijwilligers verloren. Er waren vaak minder inkomsten. In deze tijd na corona zijn er nog steeds veel uitdagingen voor verenigingen. Daarom willen wij hen helpen zich klaar te maken voor de toekomst.

Extra stimulans
Er is een plan gemaakt om verenigingen en organisaties extra te stimuleren. Zij kunnen in aanmerking komen voor een extra financiële bijdrage.
In het plan staan vier thema’s genoemd waarvoor verenigingen die extra steun kunnen aanvragen. Dat zijn:     

- communicatie
- ontwikkeling
- vernieuwing / verbreding
- samenwerking

Verder staan de voorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen in het plan. Zo moeten de activiteiten plaatsvinden in de periode van maart 2023 tot 1 juli 2024.

Besluitvorming
De raadscommissie Samenleving bespreekt het voorstel over de extra stimulering van sport en cultuur op woensdag 1 februari 2023. De bedoeling is dat de gemeenteraad vervolgens op donderdag 16 februari 2023 een besluit neemt.