Start uitvoeringsfase versterk De Scheldekust

In 2022 start de uitvoeringsfase van drie deelprojecten van het project ‘Versterk de Scheldekust’. Deze omvat een lange steiger bij Ossenisse-Zeedorp en voorzieningen bij de Radartoren Kreverhille, aanpassingen aan het fietspad en de aanleg van een steiger bij Walsoorden en verkeersremmende maatregelen en een nieuwe dijkovergang met Scheldehuisje bij Emmadorp. De gemeenteraad van Hulst wordt gevraagd hiervoor een investeringskrediet van 1.710.110 euro ter beschikking te stellen.

Hiervan komt 360.110 euro uit het budget Regionale Impuls (beschikbaar gesteld door het Rijk). Het restant wordt gedekt uit cofinanciering door de Provincie Zeeland en uit subsidies.

De afgelopen jaren is met inwoners en belanghebbenden (de zogenaamde streekholders) van de Scheldekust aan de plannen gewerkt. Voor Walsoorden, Emmadorp en Ossenisse-Zeedorp liggen de plannen klaar. Voor de locatie Radartoren Kreverhille wordt in overleg met de streekholders nog aan een verfijning van het ontwerp gewerkt.

De stukken worden besproken in de vergadering van de raadscommissie Ruimte op dinsdag 30 november 2021. Het is de bedoeling de plannen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op donderdag 16 december 2021.