Start werken Tivoliweg Hulst

In 2020 wordt de Tivoliweg in Hulst voorzien van nieuwe riolering en heringericht. Ook in het gedeelte van de Glacisweg – gelegen tussen de Tivoliweg en de Wilhelminalaan – en in het voorste gedeelte van de Hulster Nieuwlandweg vinden dan werkzaamheden plaats.
Vooruitlopend op deze werken moeten ter plaatse de nodige leidingen en kabels worden vervangen. Die werken worden uitgevoerd in opdracht van DNWG en starten op maandag 21 oktober 2019. Er wordt gestart ter hoogte van de Oude Zoutdijk - nabij het tankstation.

Aan de Hulster Nieuwlandweg te Hulst is een tijdelijk bouwdepot ingericht voor de opslag van materialen voor deze werken.

De werkzaamheden aan de kabels & leidingen nemen naar verwachting tot juni 2020 in beslag. Vermoedelijk starten de riool- en herinrichtingswerken dan na de zomervakantie 2020.

Verkeershinder
Voorlopig is geen sprake van (gedeeltelijke) wegafsluitingen. Wel is er mogelijk enige hinder door de werkzaamheden van DNWG.