Stembureau Den Dullaertwijk in 't Kruispunt

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het stembureau in de wijk Den Dullaert wordt ditmaal niet ingericht in gemeenschapscentrum Den Dullaert. Dit is in overleg met het bestuur van Stichting Den Dullaert besloten. Het stembureau is verplaatst naar ’t Kruispunt op de hoek Tabakstraat / Sportlaan te Hulst.

Alle kiesgerechtigden uit de wijk Den Dullaert ontvangen een brief om hen te attenderen op deze gewijzigde locatie.

Stembureaus
Kiesgerechtigden kunnen zelf kiezen in welk stembureau zij hun stem uitbrengen. In totaal zijn er vijftien stembureaus in de gemeente Hulst. In de dorpskernen is er in het dorpshuis een stembureau. Hulst telt vier stembureaus: het stadhuis, De Blaauwe Hoeve, het Reynaertcollege (Gildenstraat) en ‘t Kruispunt.
De stembureaus zijn op 21 maart 2018 open van 7.30 tot 21.00 uur.

Stempassen
De stempassen zijn reeds bezorgd bij de kiesgerechtigden. Zonder de stempas kan geen stem worden uitgebracht. Daarnaast is ook een identiteitsbewijs nodig (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Zonder mag men niet stemmen.
Er zijn in totaal 22.748 kiesgerechtigden in de gemeente Hulst voor de gemeenteraads-verkiezingen.

Kandidatenlijsten
In de gemeente Hulst kan op 21 maart 2018 worden gekozen uit tien politieke partijen. Deze partijen hebben in totaal 178 kandidaten naar voren geschoven. De kandidatenlijsten zijn te vinden op www.gemeentehulst.nl