Straatnamen gebiedsontwikkeling Perkpolder

De namen van de straten die in Perkpolder komen, zijn bekend. In totaal gaat het om zeven namen.

Gebiedsontwikkeling Perkpolder
In Perkpolder wordt gewerkt aan een grootschalige gebiedsontwikkeling. Hier meerde vroeger een veerboot aan. Die bracht reizigers van en naar Kruiningen aan ‘de overkant'. De Westerscheldetunnel nam deze taak over. Waterzande geeft dit gebied een nieuwe impuls.

Straatnamen
In Waterzande komen zeven straten. Die luiden als volgt: Veerdijk, Ziltestraat, Perkpolderhoven, Jagerspad, Zeekraal, Watergang en Schorrenweg. Hoe die zijn gesitueerd, staat op bijgaande tekening.

Besluitvorming
Het college van burgemeester en wethouders nam het besluit over de straatnamen op 18 oktober 2022. De raadscommissie Ruimte gaf in september 2022 advies over de straatnamen.  

Straatnamen Perkpolder