Subsidie voor combi Wonen & Zorg

De vergrijzing in Nederland neemt toe. Daarbij wonen senioren veelal zo lang mogelijk zelfstandig. Dat maakt dat de  vraag naar innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren, toeneemt. Hierbij kunt u denken aan de bouw van een hofje of de transformatie van een oud schoolgebouw in appartementen voor een groep ouderen. Voor dergelijke initiatieven zijn er subsidies van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO).

Mocht u plannen hebben voor het realiseren van nieuwe wooninitiatieven gericht op kleinschalige en geclusterde woonzorg-arrangementen voor mensen met laag- of middeninkomen met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een dergelijke subsidie.

Voorwaarden
Het mag gaan om zowel huur- als koopwoningen; al dan niet in combinatie met elkaar. De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) kan u hierbij helpen. De regeling is hoofdzakelijk gericht op nieuwe wooninitiatieven in de initiatiefase. Het maximale subsidiebedrag voor de initiatieffase bedraagt 20.000 euro per plan.
Om in aanmerking te komen voor de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is de SWZ bestemd voor bewonersinitiatieven en voor initiatieven van sociale ondernemers die een kleinschalig bouwproject vanaf  vijf wooneenheden willen realiseren. Daarnaast dient het bouwproject voornamelijk bestemd te zijn voor bewoning door mensen van 55 jaar en ouder. Het bouwproject voorkomt de vraag naar ondersteuning of zorg én leidt tot sociale cohesie en ontmoeting.

Meer weten?
Meer informatie staat op de website van Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland.