Succesvolle cursus barkeepers

Maar liefst negentig barkeepers van verenigingskantines, dorpshuizen en gemeenschapscentra in de gemeente Hulst gingen dit najaar op cursus. Tijdens die IVA-cursus werden de barkeepers bijgeschoold op het gebied van alcoholregels.
 
Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij het verstrekken van alcohol (NIX18-norm) in Zeeland. Wettelijke regel is onder andere dat alcoholverstrekkers naar de leeftijd van klanten moeten vragen. Uit het onderzoek bleek dat in de gemeente Hulst bij slechts 3% van de bezochte locaties te gebeuren. Bij geen enkele bezochte kantine of gemeenschapshuis, bleek men zich aan de +18-rgel te houden. Een zeer teleurstellende vaststelling. De gemeente Hust was daarmee koploper in Zeeland. Dat vroeg om actie.
 
Als vervolg op de cursus heeft Stichting Hulst voor Elkaar een ‘huisregel-document’ opgesteld. Dat is verstrekt aan de verenigingen en stichting, zodat zij dit – samen met het certificaat van deelname aan de cursus - achter de bar kunnen ophangen. Ook is er een handleiding opgesteld die bij de verenigingen en stichtingen kan worden gebruikt om  intern aan iedereen duidelijk te maken hoe om te gaan met het schenken van alcohol schenken.