TOZO: van registratie naar aanvraag

TOZO is een tijdelijk regeling voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers om de klap van de inkomstenderving naar aanleiding van het coronavirus op te vangen. Er zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:

1.    Maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum voor levensonderhoud
2.    Eenmalig bedrijfskapitaal (een lening) tot maximaal 10.157 euro.

Voor ondernemers die gebruik willen maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), staat sinds 7 april 2020 een online aanvraagformulier op de website van gemeente Hulst.

In de periode voor 7 april 2020 lieten al veel ondernemers zich in het kader van de TOZO registreren. Willen zij in aanmerking komen voor ondersteuning, dan moet nu de stap worden gezet van registratie naar aanvraag. Dat is nog niet gedaan door een deel van de ondernemers die zich wel hadden geregistreerd.

De gemeente Hulst wil haar ondernemers zo goed als mogelijk - en binnen de mogelijkheden die er zijn - ondersteunen. Als u als ondernemer na uw registratie nog geen aanvraag heeft ingediend, wordt u uitgenodigd dit alsnog te doen. Dit kan op www.gemeentehulst.nl Kijk bij de informatie over corona – onder het kopje “ondernemen & ondernemers”. Neem voordat u aan de aanvraag begint eerst de begeleidende tekst even goed door.