Te koop: voormalig terrein voetbalvereniging Terhole

In 2018 is voetbalvereniging Terhole opgehouden te bestaan. De gemeente Hulst is op zoek naar een geschikt initiatief voor deze locatie.

Het terrein ligt aan de Molenhoek 2 te Terhole. Het is goed bereikbaar en gelegen aan de rand van het dorp aan een rustige polderweg. De gebouwen op het terrein dateren van 1989/1990 en zijn 191 m². Het terrein er omheen heeft een oppervlakte van 9735 m².

Mogelijke bestemmingen
Er zijn ter plaatse verschillende bestemmingen mogelijk. Denk daarbij aan agrarisch (agrarisch bouwvlak, fruitboomgaarden en paardenbak uitgezonderd), cultuur & ontspanning, detailhandel, groen, horeca, maatschappelijk, natuur, recreatie (dag of verblijf – geen grootschalige kampeerterreinen en vakantiecentra) en sport.

Interesse
Mensen die interesse hebben, kunnen vóór 1 juni 2019 hun initiatief kenbaar maken. Uit alle ingekomen initiatieven wordt een selectie gemaakt van voorkeursinitiatieven. Op basis van die voorkeursinitiatieven wordt een onafhankelijke taxatie verricht. Daarna kunnen de gegadigden van het voorkeursinitiatief een bod indienen. Op basis van de ingekomen biedingen wordt een keuze gemaakt voor een initiatief. Dan worden ook de voorwaarden van de verkoop en eventuele bestemmingsplanmatige procedure besproken.

Nadere informatie, bijzonderheden en foto’s zijn te vinden op www.gemeentehulst.nl Voor verdere inlichtingen kan contact worden opgenomen met de gemeente Hulst op tel. 14 0114.
Het bezichtigen van het terrein en de opstallen is mogelijk op afspraak.